پروژه ها

1- طراحی و مشاور مجتمع تجاری در لشکرک

2- بیمارستان طالقانی تهران (مشاور)

و مشاور طراحی طراحی معماری و نقشه های اجرایی(معماری سازه تاسیسات و …): بخش روان ، قلب، جراحی، نگهداری: طراحی معماری سایت و مجموعه

3- استخر قهرمانی شرکت گاز  اهواز (فاز دو)

ارایه نقشه های فاز دومعماری سازه تاسیسات محوطه و …..

4- فرهنگ سرای  هنر (فاز دو)

طراحی  فاز دوی  ساختمان  اداری دانشگاه شاهدکه تبدیل  به فرهنگ سرای  هنر  واقع در خیابان  ولیعصر نرسیده  به خیابان طالقانی

5- ساختمان اسلحه و مهمات (طرح و اجرا)

طراحی معماری و نظارت بر اجرای ساختمان اسلحه و مهمات  واقع در چهار راه خیابان های امام خمینی و اسکندری

6- طراحی سایت قطعه سازان در 10 کیلو متری رودهن

7- طراحی کارخانه سرم سازی اصفهان

8- طراحی معماری و نظارت در مناطق  مختلف شهر داری تهران و شهرک های اطراف از سال 1376

9- طراحی مرکز تجاری فاز یک و دو واقع در شهرک شهید محلاتی و مشاور طراحی

10- طراحی سایت آپارتمان های 31 و 27 واحده فاز یک شهید محلاتی و سر پرست دفتر فنی

11- طراحی سایت های مسکونی و نظامی ستاد مشترک ارتش جمهری اسلامی ایران

12- طراحی واحد های  مسکونی شهر جدید پردیس

13 – ناظر ساختمانهای کار خانه های واقع در پاکدشت علی آباد و ….

14- مجتمع تجاری و اداری