شرکت پرهیب نقش

شرکت پرهیب نقش در جهت اعتلای علم معماری شروع به برگزاری دوره‌هایی هدفمند در زمینه کار حرفه‌ای معماری و معماری داخلی در شاخه های مسکونی ، تجاری، اداری ،ورزشی ،درمانی و غیره نموده است.
امکان تجربه کاری در هر زمینه‌ای که معماران جوان بخواهند تجربه و سابقه کاری داشته باشند در سایت فراهم است.
به همراه یادگیری تجارب کاری ، زمینه هایی برای معماران در جهت معرفی وارائه کارهایشان در سایت و یا کسب تجربه و سابقه شغلی و کاری در زمینه مورد نظررا دارد ودر صورتی که به مهارت های لازم برسند می توانند با شرکت پرهیب نقش همکاری نمایند
برگزاری سمینارها و همایش های مفید برای معماران و آموزش های حرفه معماری جزو اهداف ماست
برگزاری دوره های حرفه ای انجام کار به همراه آموزش ها و راهنمایی های افراد حرفه‌ای فراهم است.
برای کسانی که معلومات تئوری دانشگاهی دارند و می خواهند وارد بازارکار شوند و برای خود سابقه های حرفه ای داشته باشندمی توانند در سایت ثبت نام کنند . و در صورت رسیدن به معیارهای مناسب ،پروژه های شان در سایت شرکت به نام خودشان نمایش شود.
آشنایی با صنعتگران مرتبط با صنعت ساختمان و همچنین شناخت مصالح و فروشندگان مصالح در سایت می توانند از مشاوره هایشان استفاده نمایند و در مرحله اجرا توانمندی لازم را از بابت قیمت و اجرا و تهیه مصالح به وجود خواهد آمد.